THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Du lịch Cô Tô 2020

Đội ETC đạt số được thưởng đi du lịch

 

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên

Khai xuân Canh Tý 2020

Tiệc tất niên

2019

Các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng